A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Oldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába. További információ Rendben!

Adatvédelem

A Transglobe Software Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., céjegyzékszám: 01-09-172489 (továbbiakban: "Szolgáltató") adatvédelmi szabályzata,

 • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénnyt,
 • az "1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről" rendelkezéseit,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt
 • illetőleg az "Online Privacy Alliance" ajánlásait figyelembe véve készült.

Az adatkezelés alapelvei I.

Amikor látogatók és felhasználók a Szolgáltató oldalain tartózkodnak, nem szükséges semmilyen személyes jellegű információt megadniuk. Bizonyos oldalak és szolgáltatások teljes körű használata vagy hozzáférése azonban szükségessé teszi a látogatók néhány személyes adatainak (név, cím, e-mail, telefonszám) a meghatározását.

A Szolgáltató a látogatók és felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. Amennyiben változtatunk a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályainkon, a változásokról előzetesen értesítjük a felhasználóinkat.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést ad, amelyben tájékoztatja felhasználóit az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. A Szolgáltató kifejezetten felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, adatkezelést és adatrögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé.

A Szolgáltató az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a törvényben rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja, vagy átadja, ugyancsak felhívja ugyanezen kötelezettségeinek teljesítésére.

Az adatkezelés alapelvei II.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az adatkezeléssel és a látogatók, felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 2.§ 1. pont alapján), ezért jelen nyilatkozat kizárólag természetes személyek a személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

Személyes adatok megváltoztatására és törlésére vonatkozó szabályok

A Szolgáltató biztosítja, hogy a felhasználók elérhessék, módosíthassák és kiegészíthessék saját személyes adataikat (amennyiben azok korábban rögzítésre kerültek).

Ha felhasználó kéri, hogy személyes adatait töröljük ki rendszerünkből (vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt haladéktalanul teljesítjük úgy, hogy az adatbázisainkból kitöröljük a megfelelő bejegyzéseket.

Adatkezelés a szolgáltatás igénybevétele során

Gyűjtjük a weboldal látogatóinak és felhasználóinak:

 • IP címét (ahol lehetséges),
 • az e-mail címeit, akik rendelést adtak le vagy regisztráltak a rendszerünkbe, valamint azoknak, akik kapcsolatba lépnek velünk e-mailen keresztül,
 • aggregált információkat arról, hogy milyen oldalakra lépnek be illetve látogatnak meg a felhasználók,
 • felhasználó specifikus információkat arról, hogy milyen oldalakhoz fértek hozzá, vagy látogattak meg,
 • illetve azokat az információkat, amelyeket a felhasználók önszántukból adnak meg kérdőíveken keresztül és/vagy a regisztráció során.

A gyűjtött információkat kizárólag a Szolgáltatás nyújtása érdékében történik, valamint weboldal tartalmának javítására használjuk és az oldal megjelenésének személyre szabásához, illetve arra, hogy a szolgáltatással kapcsolatos információkról és friss tartalmakról honlapunkon értesítsük a felhasználókat.

A sütikre (cookies) vonatkozó szabályok

Sütiket használunk arra, hogy:

 • a felhasználók és látogatók preferenciáit tároljuk, SESSION információkat rögzítsünk a felhasználó adatainak biztonságos kezelése érdekében, például felhasználó specifikus információkat arról, hogy a honalpunkon milyen oldalakat látogattak meg, illetve értek el a felhasználók
 • rögzítsük a múltbeli aktivitásukat annak érdekében, hogy jobb szolgáltatásokat nyújtsunk az oldalunk látogatóinak, hogy biztosítsuk a felhasználóknak, hogy ne jelenjenek meg ugyanazok a reklám hirdetések,
 • beállítsuk a weboldal tartalmát a felhasználó és a látogató böngészőjének megfelelően.

Kérésre a felhasználók rendelkezésére bocsátjuk azokat az egyedi azonosító információkat (felhasználónév és jelszó), amelyeket megőrzünk a regisztrációt követően. Szolgáltató felhívja a Regisztrált felhasználók figyelmét arra, hogy a jelszavak visszafejtésére nincs mód, ezért az elvesztett jelszavakat újakkal pótoljuk. Kérésre megváltoztatjuk a tárgyi tévedéseket azokban az információkban, amelyeket a felhasználókról gyűjtünk.